Terug naar Log

06-25-2001: "Antieke voorbehoedsmiddelen?"

In Zwolle zijn voorbehoedsmiddelen uit de 17de eeuw gevonden, meldt diezelfde Volkskrant. Archeologen hebben twee houten vrouwenspuiten opgegraven. De nauwkeurig vormgegeven voorwerpen, zo gaat het stukje verder, in de vorm van het mannelijk geslachtsorgaan werden gebruikt als voorbehoedsmiddel. En hier nu geloof ik geen ene bal van. Het stukje besluit met de zinsnede dat volgens de stadsarcheoloog H. Clevis de vondst uniek is voor West-Europa.
Ik zou zeggen dat dit te denken geeft.

Hoe komen ze erbij dat de houten vrouwenspuiten als voorbehoedsmiddel werden gebruikt? Ze kunnen evengoed als kunstpenis hebben gediend, al dan niet voor bepaalde rituelen. Niets nieuws onder de zon want Griekse priesteressen gebruikten die al tijdens hun (besloten) tempeldiensten.

Het feit dat deze vondst uniek is voor West-Europa betekent dat het apparaat, naar mijn mening, weinig met anti-conceptie te maken kan hebben gehad want dan was het vast wel wijder verspreid geweest. Maar wie ben ik?

 

 

 

 

Site Meter