Terug naar Log

07-17-2001: "Mening herzien"

Vannacht bij de kro-radio een (gedeeltelijke) herhaling gehoord van het interwiew dat Bart Chabot vorige week maandag toevallig had gegeven; dus twee dagen voor Broods dood. Ik had de eerste keer slecht geluisterd omdat Brood me weinig zei maar deze fragmenten waren indringend omdat er nog in de tegenwoordige tijd over hem werd gesproken. Verhalen van publiek dat mocht reageren laat ik buiten beschouwing.

Afwisselend was er een scala aan Brood-muziek te horen uit een lange reeks van jaren in plaats van die paar 'toppers' waarmee we worden doodgegooid. Zijn oeuvre blijkt omvangrijk en zeer gevarieerd. Het is niet ondenkbeeldig dat ik het nog eens in zijn geheel wil horen.

Op tv werd bij de NCRV zijn logeerpartij met majoor B. in Frankrijk herhaald bij de man wiens naam ik even kwijt ben. Leverde indringende beelden op van een mens die weet dat hij zichzelf vernietigt maar niet anders kan. Zelfs ik raakte in de ban van dit verzopen leven maar dacht meteen: als hij niet zuipt, dan komt er ook niks uit en dit zou moorddadig zonde zijn van zo'n veelzijdig talent.
Ik heb toch een genuanceerdere mening over hem gekregen.

 

 

 

 

Site Meter