Terug naar Log

09-13-2001: "Nationaal"

Debatterend over de naderende euro, kwam cultuurverlies aan de orde. We zullen onze eigenaardigheden voor een groot deel moeten opgeven en dit gaat mij ook aan het hart. Maar als je er eenheid binnen Europa voor terugkrijgt en een 'samen zijn we sterker', dan is dit het offer waard. Tenzij dit een illusie zal blijken omdat door verlies aan die eigenheid het nationalisme juist toeneemt in plaats van slijt.
Pas als je geen Nederlander meer mag zijn, wil je weten dat je er een bent.

 

 

 

 

Site Meter