Terug naar Log

10-11-2001: "Vandaag"

Nieuwe dag, nieuwe kansen. Niet alleen voor terroristen en bestrijders, ook op microschaal in eigen leven. Dubbelleven als het ware. Het ene oor gespitst op de oorlogsontwikkelingen, het andere op de mondiaal onbetekenende omgeving waarin je als mens moet gedijen. Scheiding tussen verstand en hart, tussen zin en zinsbegoocheling, zin en onzin.

Mensen vallen uiteen in verschillende kampen. Zij die nog in gisteren leven, veranderingen niet willen zien, laat staan er een woord aan wijden, en zij die verteerd worden door doemscenario's die morgen pas zullen plaatsvinden. Hallo even, als je vandaag niet uitbuit dan hèb je geen leven.

Er zijn ook varianten die zinnige discussies opleveren. Of je pro of contra het recht op oorlog bent om terrorisme te bestrijden en hoeveel zin dit heeft, pro of contra Amerika zelf, pro of contra Islam versus Christendom en andere geloven. Op welke feiten baseer je je standpunt? Is een ethische stellingname al dan niet achterhaald, nu het om terrorisme gaat?

Plotseling moeten we tijdens het achteloos consumeren van normaal geworden overdaad ook de geest door kritisch zoeken op krachten houden. Wat gisteren vanzelfsprekend was kan morgen een fata morgana blijken.
Da's wel even wennen.

 

 

 

 

Site Meter