Terug naar Log

11-19-2001: "Boomerangkid"

Eh... wat is een boomerangkid? Uit de context maakt ik op dat het een studerend geval b.b.h.h. moet zijn dat bij mislukking weer inpandig komt wonen? En dat het tezamen met het buitenechterlijke kind reuze trendy is.
Vraag ik mij af wat er trendy is aan een dombo, en waarom een kind een kid is, en waarom een dombo een boomerang en waarom deze ongein in deze woordkeus deel uitmaakt van de ANP-berichten.

Het moet een raar boek zijn over vreemde onderzoeken, want het meldt ook dat bewust ongehuwde moeders - in de jaren 70 en 80 een maatschappelijk fenomeen - vrijwel zijn uitgestorven. Dit is knap tragisch op zo jonge leeftijd. Zouden ze massaal zijn omgebracht?

Uit hetzelfde boek blijkt dan ook nog dat tweede huwelijken bijna tweemaal zo vaak stranden als eerste. Mocht u trouwplannen hebben voor de tweede echt, zou ik dit boek niet lezen.

 

 

 

 

Site Meter