Terug naar Log

12-26-2001: "Gepijnigde vinger op pijnlijke wond"

Internet gebeurt niet. In afwachting van nieuwe tijden gebeurt internet niet. Niet alleen de dot-com kent malaise, het ganse internet kent malaise en staat stil op de plaats rust. Het is ongeduldig wachten op The Next Big Thing, wat dat ook moge worden. Niks gebeurt dan hetzelfde, niks gebeurt dan internet zelf, maar internet gebeurt niet. En dat maakt moe en zat. Helaas.

Mooie, wijze, ware woorden van Zidouta. Voorheen Zidouta. Had Zidouta opgetekend. Alias. Gepijnigde vinger op pijnlijke wond.
En een grote droefheid heeft mij overvallen. Want het is niet internet dat uitgeblust en treurig wacht op het grote Nieuw waarvan wij gezamenlijk hoopvol droomden dat het er al had moeten zijn, of minstens als door engelen gezonden had moeten komen.

Het is de wereld zelf in malaise, stuurloos uit balans, zat van overdaad en moe van verveling. Internet is hier slechts de neerslag van. Nieuw komt nooit vanzelf. Wachten heeft geen zin. Nieuw moet bevochten worden in het zweet des aanschijns en met de moed der wanhoop. Zo is het altijd geweest. Zo zal het altijd blijven.

 

 

 

 

Site Meter