Terug naar Log

12-30-2001: "Confronterend"

De begrafenis van aangetrouwde neef was confronterend. Niet dat ik hem of de rest van de familie de laatste jaren vaak had ontmoet. Het verlies bleef dan ook beperkt tot de onmacht niet voldoende gekend te hebben.

Maar ik vond alle aanwezigen oud geworden, gekrompen en verkreukeld. Besefte ontdaan dat het hier om mijn eigen generatie ging. Hoewel niet de oudste in leeftijd, ben ik wel de oudste van de oudste vanaf de oervader gerekend.

Vroeger was het op bruiloften, tegenwoordig op begrafenissen dat de tam-tam zich roert. Nicht B, slechts twee jaar ouder dan ik, lijdt aan botkanker en hersentumor. Dit wist ik, maar niet dat ze nu is opgegeven en het hard gaat.

Nicht Y, twaalf jaar jonger, heeft eveneens een vergevorderde botkanker. Bestralingen hebben niet geholpen en zij ligt haar laatste weken uit. Finale race tussen twee nichten die elkander nooit konden zetten. Wie als eerste? Gaat u voor...

Vraag je je af waar die botkankers vandaan komen, zeker op betrekkelijk jonge leeftijd. Overledenen van de vorige generatie zijn allemaal tachtig geworden; drie van de zeven zijn hoogbejaard en nog altijd in leven.

Wat heeft het sterke geslacht zo sterk gemaakt? Zat het in voedsel, in matigheid of hing het in de lucht?

 

 

 

 

Site Meter