Terug naar Log

01-15-2002: "Bij de gratie van"

Bonga! haalt me de zinnen uit de mond na gefilosofeer bij elrado over zoveelste keer kwaliteit.

Weest toch blij, gij briljanten! Gij schittert immers bij de gratie van onbenul. Er bestaat geen licht zonder donker. Gij flonkert dankzij het canaille (dubbele betekenis - dus ook het gleufdier) dat u omringt en dat gij notabene schrijfrecht wilt ontzeggen. Hoe kortzichtig!

En telkens janken dat het vroeger beter was, gij lijkt wel tachtig en der dagen zat! Zo jong, en toch al zo mistroostig. Huilt eerst de balken uit uw eigen ogen voordat u splinters peutert uit de mijne.
Evenmin als liefde zich laat dwingen, zijn inspiratie of vernieuwing op afroep te koop.

 

Reacties: (5)


Tuurlijk heeft de discussie zin.
Ik vind 't alleen van een hoog dominee-gehalte getuigen als je van iedereen verlangt bewust te zijn van verantwoordelijkheid mbt kwaliteit van eigen publicaties. Dat lukt slechts een enkeling, is mijn opinie. Want juist door 't bewust zijn daarvan & 't op een juiste manier terug kunnen koppelen naar de produktie bereik je grote hoogtes. Da's slechts weggelegd voor een enkeling. Tuurlijk mag je praten over dat men moet trachten verbetering van eigen kunnen aan te brengen, maar ik geloof dat eenieder niet verder komt dan een bepaald nivo: je kan nou 1maal niet ver boven je eigen vermogens uitstijgen. 't Is een nobel streven mensen zover te krijgen, maar hopeloos bij aanvang.
Ik geloof dus meer in 't uitgangspunt van Corné: je hebt nu 1maal bagger; dat kan je opzoeken als je daar zin in hebt. Wil je echter geestelijke verrijking, dan zoek je de kwaliteit op. & Inderdaad: kwaliteit bestaat bij de gratie van grote hoeveelheden bagger.
Let wel: ikzelf doe zoveel mogelijk moeite m'n eigen schrijfsels tot zo hoog mogelijk gehalte te brengen & immer ben ik teleurgesteld 't weer niet bereikt te hebben, maar dat moet mij niet weerhouden 't te publiceren (ook al vindt iemand anders 't bagger). Want 't is mijn ding, mijn schrijven, mijn gevoel.

& Dat op zich heeft al waarde.
Ton, 16-01-2002 01:55 http://www.pivot.f2s.com/zijperspace/index.html

Ton: ik vind de discussie boeiend genoeg en nodig. Er is kaf, maar hiertegen kun je je wapenen door je eigen kwaliteit te verbeteren. Dit is, denk ik, wat Elrado duidelijk probeert te maken.
We hoeven niet allemaal sterren te zijn, en dat zijn we gelukkig ook niet,
maar als je publiceert schrijf je voor je lezers of je wilt of niet. Er zijn logs die letterlijke en figuurlijk diarree uitstorten.
elisa, 16-01-2002 01:34

Je hebt het wel degelijk duidelijk gemaakt, maar ik dreef de spot. Om mijzelf na alle serieuze dagen eens even niet serieus te nemen, en uit onmacht. Want je hebt gelijk. Alleen valt de toeloop naar weblogland niet te stuiten, net zo min als de massa op wegen, in treinen, musea, dansfestijnen of evenementen nog in toom te houden is. Onmogelijk om stop- of verbodsborden te plaatsen; onmogelijk om uit te leggen wat kwaliteit is.
elisa, 16-01-2002 01:09

Bravo.
& Ik donder & stuiter van genoegen ondersteboven bij zoveel herkenning van spokende woorden die maar niet tevoorschijn wilden komen op eigen adres.
Dankje. (nog beter dan Bonga, want nu kan ik inderdaad echt m'n mond houden mbt dit onderwerp :-))
Ton, 16-01-2002 12:40 http://www.pivot.f2s.com/zijperspace/index.html

Ik ben bang dat ik niet helemaal duidelijk heb kunnen maken wat ik bedoel. De strekking van mijn verhaal is niet dat vrouwen niet meer moegen schrijven, tuurlijk niet wat een onzin.
Nee, ik hou een betoog tegen vrijblijvendheid. Niets meer en niets minder.
Raoul, 15-01-2002 23:44 http://www.elrado.nl

 

 

 

Site Meter