Terug naar Log

01-24-2002: "Slecht af"

Slecht af zijn, in slechte staat zijn, niet deugen, veel te wensen overlaten, niet uit de verf komen, niet veel perspectief hebben, niet op zijn plaats zijn, er slecht aan toe zijn, er erg aan toe zijn, niet veel deegs zijn, niet veel zijn, niet overhouden, aan een euvel mank gaan, er mooi (schoon, benauwd, bar, lief) uitzien, op laag peil staan, beneden (onder) nul zijn, geen steek (streek) houden, er niet naar lijken, nergens naar lijken, op niets trekken, er niet door kunnen, niet door de beugel kunnen, geen naam hebben, geen achttien karaats zijn, niet om op (over) te pochen zijn, beneden alle kritiek zijn, van het jaar nul zijn, een deuk krijgen, op krukken gaan (springen), defect (defekt) zijn, niet in de haak zijn, in het riet lopen, kramakkelen (Zn.), in hetzelfde gasthuis ziek liggen, aan hetzelfde been mank gaan, geen fut meer hebben, in gebreke blijven, te kort schieten, falen, schelen, schorten, haperen, mankeren, in zijn voegen kraken, naar de duivel gaan (zijn), naar de knoppen zijn, defungeren, uit den boze zijn, niet kausher (kosher) zijn, houden gelijk een kram in het slijk (Zn.), gevangen zijn gelijk een haas in het strop (Zn.), zijn tijd gehad hebben, afgedaan hebben...
Dit alles heeft meer betrekking op mijn toetsenbord dan op mij, mogen we hopen.

 

 

 

 

Site Meter