Terug naar Log

02-03-2002: "Gestold"

Vroeger is een met illusies geladen voertuig dat in zevenmijlslaarzen verder draaft zonder aanziens des persoons. Vroeger is niet te stuiten, stoppen, keren of terug te halen. Vroeger is achterom terwijl 's-mensens voeten naar voren steken, en hij zijn ogen voor op de kop heeft staan in plaats van in zijn achterhoofd.

Bij Puck's Podium is tussen regels weer de snik hoorbaar om verloren gewaande zegeningen die nooit weerom zullen komen. Hoe fijn en leuk en zacht en goed het was. Ach ja vroeger.

Vroeger lijkt zo vertrouwd. Tot heilig en heilzaam verklaard omdat het geen kleerscheuren gaf. Toch was ditzelfde vroeger ooit even ongewis als nu het nu is. Het zou maar zo kunnen dat de mens nog makkelijker stolt dan de tijd.

 

 

 

 

Site Meter