Terug naar Log

02-04-2002: "Van vrouw tot vrouw"

En dan zie je Trix zitten, de sterke tussen de mannen van haar hart. Fokstieren van onze monarchie. De een van opgelegde nutteloosheid losbollig geworden; de ander door liefdevolle zelfbeheersing in zichzelf verdronken.

En Trix draagt de troon evenals haar vele zware rimpels. Tezamen zichtbaar met de pijn van de verspilde levens. Wetend dat deze pijn wordt doorgegeven - reeds doorgegeven is - van geslacht tot geslacht. God geve dat het kind dit volhoudt, moet ze vertwijfeld hebben gebeden.

De vraag is: Dirigeert zij haar volk of soms zichzelf met ijzeren hand? Wat als ze zou moeten beseffen dat al deze offers en plichtsbetrachting vergeefs waren geweest? Mag een democratie wel vragen dat levens zo hevig worden gericht naar de wens van het volk? Recht hebben op andermans doen en denken doet niet erg democratisch aan.

 

 

 

 

Site Meter