Terug naar Log

04-03-2002: "Van de haan, de haas en de kat"

Een haan, een haas en een kat. Dit was mijn gezelschap vannacht waarbij de kat stond voor gerechtigheid, de haas voor list en de haan voor macht. Hoe droomt een mens het bij elkaar maar het ging er pittig aan toe.

Toen ik diep in de duisternis een keer ontwaakte trof ik de haas aan met uitgepikte ogen, de kat met doorgeknaagde strot en de haan met opengereten borstvlees. 't Was een bloederige kluwe en ik voelde mij verdrietig.

Maar mister Bush blies weer nieuw leven in mijn dieren. Hij amuzeerde zich wel op zijn goddelijke troon. Ik kon niet opbrengen een knieval voor zijn goedertierendheid te maken want nu moest ik gewapend achter mijn eigen dieren aan om te voorkomen dat ze elkaar nogmaals naar het leven stonden.

De opluchting vanmorgen was onbeschrijflijk toen ik zoals gewoonlijk werd gewekt door zachte duwtjes tegen mijn schouder en een fluwelen voetje dat zich nagelloos onder mijn wang groef. Ik blikte een uur voordat de wekker afliep in de verwachtingsvolle kijkers van mijn eigen kater.

Wat heb je met de anderen gedaan?, vroeg ik schor en met droge lippen van de spanning.
Hij keek me peinzend aan. Welke anderen?, vroeg hij terwijl bij mij de droom langzaam begon te dagen, evenals het premature uur van ontwaken.

Ben jij niet goed bij je hoofd?, vroeg ik terwijl ik hem van het bed gooide. Ingerukt en maffen tot de wekker gaat! Stank voor dank, hoorde ik hem nog mompelen terwijl hij met een bons op de vloer belandde.

 

Reacties: (2)


Ook ik herinner mij dromen maar zelden. Jammergenoeg
elisa, 04-04-2002 21:44

Als ik dit lees, spijt het mij dat ik mij mijn dromen zelden of nooit herinner. Kan je elke dag een stukje mee vullen dunkt me :)
Frédéric, 04-04-2002 09:56 http://www.druppels.be

 

 

 

Site Meter