Terug naar Log

04-12-2002: "Achteraf"

Keuzes maken als je geen afloop weet of nog niet alle omstandigheden in hun geheel kunt overzien is anders dan achteraf redeneren.
Stel nou dat de Dutchbatters op eigen houtje zichzelf hadden doodgevochten, wat ik mensen hero´sch heb horen wensen, dan was leiden pas goed in last geweest. Ben ik cynisch als ik zeg dat ik eerst nog had moeten zien of men hier duizend gesneuvelde moslimmannen dramatischer had gevonden dan honderd omgekomen eigen jongens?
Hoe kan iemand beweren dat de gewone jan soldaat op eigen houtje weerstand had moeten bieden, zoals vanmorgen weer in een ingezonden brief stond? Wat had zo'n knul meer kunnen weten dan zijn eigen blikveld wijd was; dan hem als bevel werd toegeschreeuwd?
Hoed u voor de zelfdenkende soldaat, want die deugt niet voor zijn job maar hoort voor de tuchtraad.

 

Reacties: (1)


U bent niet cynisch. Dat mechanisme, dat een enkele Nederlander in den vreemde gedood erger wordt gevonden dan duizenden, tienduizenden doden van een ons onbekend volk, dat is cynisch. Het wordt alleen zelden zo ervaren, al was het maar omdat het interessante vragen oproept over de 'gelijkheid' der mensen. Etnisch egocentrisme is volgens mij geen enkel volk vreemd. Vroeg of laat kom je eens op de gedachte dat we er niet heen gaan om 'mensen te redden', maar slechts om 'gered te hebben', zodat we weer trots op onszelf en onze mensenrechten kunnen zijn.
stoethaspel, 12-04-2002 11:38

 

 

 

Site Meter