Terug naar Log

05-04-2002: "Bitter"

Dodenherdenking. Vond het wat bitter dit jaar. We hebben er met z'n allen niet veel van geleerd. Laten ons de lont in het kruitvat steken. Ons de pest opdringen aan Marokkanen, Turken, andere Islamieten, Joden, Palestijnen, Surinamers, Antillianen, Afrikanen en wat al niet meer. D'r moet hier ook altijd wat te katten zijn, te kakken, te schelden en te klagen.

Politiek zijn we belachelijk bezig met onze versnipperde lijsten. Geen land ter wereld waar zoveel partijspaanders deelnemen aan wervende rondedansen om kiezers. We doen onszelf op een belachelijke manier de das om want coalities zullen steeds ingewikkelder worden en steeds minder kunnen presteren. Regeren is vooruitzien en grote lijnen durven trekken. Geen gekruidenier in de marge waarbij ieder voor zich langs elkaar werkt. Het eeuwige geschipper en gepolder zal echt niet beter worden als paars door rose of groen vervangen wordt. Of had iemand soms die illusie?

Ons meer-partijenstelsel is een restant uit godsdienstige tijden toen katholieken, hervormden, gereformeerden en wie al niet meer onverzoenlijk en onverdraagzaam waren. Die tijden lijken gelukkig achter ons te liggen, en toch hebben we nu 16 lijsten, Pim dus meegerekend. Niet gebaseerd op geloofsovertuiging, maar op veel van hetzelfde maar nčt een scheetje anders. Stevig regeren en spijkers met koppen slaan moet straks weer via zoveel consensus dat iedere regeerder tempo en lol zal vergaan.

 

Reacties: (3)


Als niet -Pimmer weet ik het ook even niet. Ik wil het -1- maar -het ander- is stategischer als tegenhanger van Pim-achtigen. De valkuil van Stratego wordt erg groot.
odette, 05-05-2002 11:24

Zolang je coalities hebt van 3 partijen zal er wel iets verschuiving zijn, maar niet abrupt.

Pim ja. Des te jammerder lijkt mij dat de niet-Pimmers zo versnipperd zijn en tegen elkaar moeten krakelen.
elisa, 05-05-2002 12:02

Ik weet niet zeker of ik je goed begrepen heb. Misschien is het de rode wijn. Er zou dus weinig veranderen, wat men ook stemt? Ben echter bang dat je je vergist. Zoals het er uitziet krijgt Pim een overweldigende meerderheid. De knopen die hij dan doorhakt zitten helaas in touwen die me dierbaar zijn.
website4all.NL, 04-05-2002 23:41

 

 

 

Site Meter