Terug naar Log

05-10-2002: "In Memoriam"

Toen de twee hondjes de kerk inschreden, brak zelfs de onbewogen stem van ons aller royality-miep Maartje van Weegen. En ja, er is weer een nieuwe trend gezet: uw huisdier heeft er recht op afscheid te nemen.

Het moet gezegd: even elegant als Pim zelf zijn zijn hondjes. Erudiet, beminnelijk en wetend wanneer ze moeten zwijgen. Mijn Beer zou woedend elke zwarte broek van zijn aanwezigheid kennis laten nemen.

Pim heeft zelfs bij zijn uitvaartdienst zijn professorale kwartiertje genomen. Vergeef mij mijn glimlach.

Verkiezingscampagne hervatten? Tjezzus hoe aangeslagen zien de lijsttrekkers eruit. Op Marijnissen na, voor zover ik kan zien, finaal kapot. Dijkstal en Kok zeer zwaar aangeslagen. Zelfs de goedogende en scherpgebekte Rosenmöller staat het janken nader dan het lachen.

Was Pim Fortuyn een goed mens? Nu hebben we het even niet over pro/contra zijn politieke ideeën, maar om zijn eigenste binnenste persoonlijkheid. Mijn gevoel zegt ja; dat hij geen grein kwaadaardigheid in zich had ondanks zijn scherpe tong.

Sceptisch als ik ben - mede door een tè strenge opvoeding vol blindelings geloof — heb ik de afgelopen dagen wel verbijsterd zitten luisteren en kijken. Het is ook wel een schouwspel wat ervan is gemaakt. Anderzijds, om de gevoelens van verdriet te kanaliseren, besef ik nu, misschien de beste keuze.

En toch bonkt mijn hart van angst. Als iemand in staat is om binnen pakweg acht maanden het ganse volk tot deze emoties op te zwepen, hoe makkelijk moet dit dan zijn voor een Fluiter van Hamelen met vernietigende bedoelingen? Mensen, dit vind ik zo allemachtig beklemmend dat het me soms de adem ontneemt. Het volk is wel mondig geworden, maar drijft nog teveel op emoties. Het moet nu nog leren zijn verstand te gebruiken.

Ik ben geen bidder meer, maar God zegene dit land, zijn volk en zijn arme bestuurders, wie dit ook mogen worden.

Ik behoor tot de generatie die de na-oorlogse wederopbouw heeft meegemaakt, de groei van berooid naar welgesteld, de turbulentie van de jaren zestig, het wegvallen van kerken, rangen/standen en idealen, het mondig worden van een hele bevolking, het binnenhalen van de eerste gastarbeiders omdat wijzelf te sjiek waren geworden zelf ons klootjeswerk te doen, de verloedering van de hooligans, het gedogen waardoor geweld kon binnensluipen, het afschaffen van de zorg voor ouders, het op zichzelf gericht raken van mensen, de vereenzaming, het zelf als enige en hoogste goed met diepe onmacht als gevolg.

Alsmede de compassie met de huidige bestuurders die - evengoed gedreven door idealen — vanuit hun optiek gedaan hebben wat zij dachten dat goed was. Afpissen is geen kunst. Afschieten nog minder. Daarom ben ik het niet eens met de brullers dat Paars niets heeft gedaan. Dit is al te makkelijk. De mondigheid van het volk is mede te danken aan een man als Kok, en dat moet de oude generatie weten.

Er valt maar één ding te doen nu: samen de puinhopen herbouwen waarin het land uiteen is gevallen. Traditonelen en hervormingsgezinden hand in hand. Uit beide kampen het beste benuttend. De frisse ideeën gekoppeld aan de ervaring van de traditionelen.

Alleen als dit verwezenlijkt kan worden heeft Pim Fortuyn niet vergeefs geleefd, en is hij niet voor niets gestorven. Zo niet, dan zal hij zich schamen in zijn graf.

 

Reacties: (6)


Volmondig mee eens.
JW, 10-05-2002 21:00 http://jw.is.verweg.com/

Mooi postje.
Aliëtte, 10-05-2002 15:42 http://www.snotverjeppie.com

*knikt en klapt mee*
marti, 10-05-2002 14:48 http://www.hello-again.com/weblog

Kan me in je mening goed vinden. Ja, hier wil ik ook wel voor klappen.
Peter, 10-05-2002 14:38 http://people.zeelandnet.nl/quelsaa/Q-Blog/index.htm

Applaus...
Juul, 10-05-2002 14:07

Het klinkt wat obligaat, maar Suffie sluit zich hier volledig bij aan!!
Suffie, 10-05-2002 13:46 http://www.suffie.com

 

 

 

Site Meter