Terug naar Log

05-12-2002: "Gekozen minister-president?"

De — hoe je het ook keert of wendt — mede door de media aangewakkerde emoties bij het bedrijven van politiek maken dat ik huiverig ben voor een gekozen minister-president. Terecht kan iedereen aanvoeren dat zo'n man dan tenminste het gehele volk zou vertegenwoordigen, maar dit zou alleen heilzaam voor het land zijn als men hem op rationele gronden zou kiezen. Niet onder heftige emoties waaronder het land nu gebukt gaat. Emotiedemocratie, las ik ergens, kan verschrikkelijk gevaarlijk zijn en hiermee ben ik het grondig eens.

De arrogantie te denken ons overkomt dit niet ben ik voorgoed verloren. Misschien is dit wel de grootste waarde van Fortuyn geweest: dat hij heeft laten zien dat álles mogelijk is, ook hier in ons zo verstandig gewaande landje. Er hoeft zich maar iemand naar voren te schuiven met even fascinerende ogen en goedgebekte beloften als Fortuyn die — gelukkig voor ons — niet uit was op verderf, of je moet er niet aan denken dat zo iemand zonder slag of stoot door een opgezweepte massa op zuiver emotionele gronden gekozen kan worden tot minister-president.

 

 

 

 

Site Meter