« Gelukkig | Main | Prikkelsite »

Aspartaam en 'op zeker moment afgemaakt'

NRC meldt vanavond dat de zoetstof Aspartaam toch minder jofel lijkt dan onderzoekers de afgelopen jaren hebben willen aantonen. Op Internet gaan al lang kwalijke verhalen. Bestudeer vooral de etiketten als je zoetstof, light of suikervrij koopt. Er zijn gelukkig ook merken zonder aspartaam.

Wat blijkt?
De Wereldgezondheidsorganisatie (wie is tegenwoordig nog betrouwbaar, zou je zeggen) die bepaalde hoeveelheden aspartaam nog veilig achtte, zal haar mening moeten herzien omdat recent Itialiaans onderzoek onomstotelijk heeft aangetoond dat aspartaam welzeker kankerverwekkend is.

Het verschil met de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken is, dat de Italiaanse ratten mochten blijven leven tot ze spontaan stierven. Ze bleken hardstikke vol kanker te zitten. In de meeste andere onderzoeken worden proefdieren op zeker moment (vóór hun spontane levenseinde dus) afgemaakt.

Hoe betrouwbaar zijn onderzoeken waarbij proefdieren op zeker moment worden afgemaakt? En wie bepaalt wanneer het zeker moment is aangebroken? Openbaart de dodelijke Kreutzfeld Jacobs zich ook niet pas na vele jaren? Wat is een onderzoek waard als jou wordt verzwegen hoe lang de proefdieren beproefd zijn? Dit grenst voor mij aan moedwil, bedrog, verlakkerij, onzorgvuldigheid, gemakzucht en commerciëel gekonkel.

De nadelige effecten traden al op bij de helft van de dosis die volgens de WHO veilig is, staat in de krant. De Amerikaanse en Europese voedselautoriteiten hebben gezegd te gaan kijken of de regels moeten worden aangescherpt. Alstublieftdankuwel. Mijn water zegt dat dit jaren kan duren en dat je aspartaam moet mijden als de pest.

Comments

Wie weet hoeveel levens in de blogosfeer je redt met dit postje. ;-)

Als ik jou ermee kan redden is mijn dag heel niet beroerd geweest

en dan maar hopen dat deze scrupuleuze Italianen dit onderzoek ook voor andere 'veilige' zoetstoffen doen, die zijn per slot minder lang op de markt...
wie veilig wil bijzoeten gebruike Stevia, klein plantje uit de Amazone. uiteraard hevig geboycot door de suiker- en chemische industrie

Wat je zegt!
Meer info is te vinden op http://www.aspartaam.nl/artikelen/stevia.html

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)