« Zeurende huilebalk | Main | Definitief puppy àf »

Nationale gemakzucht?

Is het erg elitair om te verwachten dat een danstheater het ballet Anna Karenína uitvoert in plaats van Anna Karénina zoals ik zojuist op reklame meende te horen? Of juicht u het toe dat, behalve de wederkerende werkwoorden, ook de klemtónen in rap tempo vervolksen zodat we straks niet meer weten waar we het over hebben.
Over tweedeling in de taal gesproken. Heeft geen bal met inburgering te maken, maar alles met onze nationale gemakzucht. Noem het onverschilligheid. Of doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Comments

Hoe vaak ik me ook erger aan verschuivende klemtonen, Karénina is naar mijn beste weten de juiste, aan het Russische gelijkende, uitspraak. Radio Nederland Wereldomroep gaat er in ieder geval van uit: http://www.rnw.nl/cgi/?app=uitspraken&page=uitspraken_print&letter=K

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)