Bevalling

Inge was er weer en we begonnen met koffie bij de kippen. Grote opwinding rond het nachthok waar er eentje gillend naar buiten kwam vliegen. Opwinding alom. We misten een hen. Die zat in het hok. Een was er net naar buiten gekieperd en twee verdrongen zich bij de trap. Wij gingen er eens goed voor zitten.

De onrust bleef. Uit het hok klonken klaaglijke geluiden. De haan schoof de hennen opzij, ging het hok in, inspecteerde, en bleef in de deuropening staan om anderen de weg te versperren. Het klaaglijk getokkel ging over in harder gejank. Alle hennen schreeuwden mee. De haan werd er zenuwachtig van en daalde de trap af met de ‘bevallen’ kip achter hem aan.

Ze waren nog niet beneden of de volgende hen klom het hok in. Betekende dat ik niet in het legnest kon kijken zonder haar te storen. Het hele ritueel herhaalde zich. Meelevend tokkende hennen die in het hok wilden kijken wat er gaande was, een steeds nerveuzere haan die als politieagent de trap opklom en de ingang blokkeerde. Afschuwelijk gekrijs vanuit het legnest alsof ze levend werd geplukt, en drie hennen die als kippen zonder kop uit volle borst met haar meeschreeuwden.

Ik wilde opstaan om in het legnest te gaan kijken, maar Inge hield me tegen. We zaten rustig in de tent zonder de dieren te storen. Nummer drie is nu binnen, zei Inge, we zullen nog moeten wachten. Herhaling van zetten, zelfde ritueel maar met nog meer kabaal. De buren moesten denken dat we de hele toom aan ‘t slachten waren. Gegil, geschreeuw, gejank en gejammer uit vier hennenkelen. Nerveuze maar strenge haan in de toegangsdeur tot de barende kip te kennen gaf naar buiten te willen.

Er daalde een diepe rust over de ren. Men pikte een hapje, dronk een slokje en Daantje deed een wip op Puk, zijn hartendiefje. Wij slopen stiknieuwsgierig de tent uit naar het deurtje van het legnest. Ik deed het geluidloos open en we schaterden het zachtjes uit. Daar lag, glimmend en wel, één warm beige eitje op het hennepstro, door drie hennen in verbazende zusterschap gelegd.

Dit was dus eitje vier. Het zwaarste van allemaal: 29 gram. En weer lag er geen afzender bij.