Terug naar Log

08-23-2001: "Geluk vangen"

Wat is gelukkig zijn? Voor de een is het tevreden zijn met wat hij heeft, een vrij vlakke status zonder veel toppen en dalen. Een ander voelt alleen geluk als onverwachte extra's fleur aan zijn dagen geven en een derde jubelt pas bij absolute hoogtepunten.
Tevreden mensen verkeren in een min-of-meer permanente status van welbevinden. De extra-zoekers kennen heuvels en dalen maar laten zich niet uit het veld slaan. Extase-zoekers storten geregeld van de toppen naar beneden maar hernemen vol goede moed de volgende lange klim. De een is dus langer gelukkig, maar de ander is het heftiger.

Er bestaan ook zielen die nooit gelukkig zijn of worden. Eeuwig klagen tot je er spuugzat van wordt. De ja maar, als dit en jij wel types die halsstarrig geloven dat geluk een met schepnet te vangen vlinder is, maar dat anderen steeds weer hun netje verstoppen. Als je omzichtig vertelt dat vlinders niet te koop zijn maar gekweekt worden op een bodempje tevredenheid dan begint dat verdomde ge-ja-maar weer.
Van zulke gesprekken word ik niet gelukkig maar buitensporig kribbig.

 

 

 

 

Site Meter