Terug naar Log

11-29-2001: "Wetenschappers"

Wat -tussen ons gezegd en gezwegen- wij dommeriken natuurlijk al eeuwen wisten maar waarnaar knappere koppen op last van het ministerie van onderwijs eerst studie moesten verrichten: Prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn niet af te lezen aan het centraal schriftelijk eindexamen van het Cito. Hoe lang zouden ze erover hebben gedaan om tot deze schokkende conclusie te komen? Hebben ze niks beters te doen?

Zelfs al zouden Citotoetsen jaar na jaar identiek zijn, dan nog gaven ze geen sluitend beeld van prestaties. Het levend materiaal dat aan de tand wordt gevoeld verschilt namelijk van dag tot dag. Het kan zich toevallig niet lekker voelen, of juist zeer in zijn nopjes omdat het boft met de vragen. Een toets is een kiekje, geen film. Er valt niet te meten of -en in hoeverre- examenkandidaten aanleg en doorzettingsvermogen bezitten hun weetjes ook in de praktijk uit te buiten, en daarmee staat of valt succes.

Toch wordt op grond van deze Cito-toets bepaald of een kind verder kan, en op welk niveau. Voor het gros van de kanditaten zal de uitslag wel kloppen, alleen hadden deze voorspelbare gevallen ook zonder Cito hun weg wel gevonden. Dubieuzer wordt de uitslag voor kinderen die laat tot bloei komen of eenzijdig (hoog)begaafd zijn.

En wat lezen we dan tot slot? ,,Examens zijn minder betrouwbaar dan leken denken. Maar dat is onder wetenschappers allang bekend.''

 

 

 

 

Site Meter