Terug naar Log

12-13-2001: "cultuurpessimist"

Cultuurpessimist wat eigen gemeente betreft. Al maanden gekwakkel over aanleg tennisbaan door de buren op een naar ons idee te krap stuk grond. Hiervoor moeten acht grote oude vliegdennen worden gekapt die deel uitmaken van een aaneengesloten stuk bos waar nog uilen en spechten zitten. Wij protesteren al maanden.

Jarenlang is de gemeente zuinig op zijn groen geweest. Mocht er niets tot het belachelijke toe, maar de laatste jaren denkt men anders. Het zal wel lucratief zijn. De grondprijs is astronomisch gestegen en nu mag er gesloopt en gekapt want de nieuwe rijken zijn hier welwillend neergestreken. Bostuinen worden - je houdt het niet voor mogelijk - betegeld en elke week wordt er door tuinlui bladgeblazen. Opdat de buurt zal horen hoe gewichtig ze zijn. Er blijft geen vogel meer over.

Gegadigden (ook speculanten, als je mij vraagt) kopen huizen uit de jaren tien en twintig, slopen de panden, slaan de terreinen kaal en bouwen van die paleizen zoals ook in BelgiŽ staan op de plekken waar Hollanders de fiscus zijn ontvlucht. Met veel hekken, feestverlichting, alarm en dreigende honden.
Tot deze nouveau show behoren ook de tennisbanen. Buur A heeft er van oudsher een op zijn vijfdubbele lap grond en nu moet buur Z er ook een hebben. Hij kan hem maar amper tussen zijn rooijlijnen kwijt.

Kappen dus maar, de hele handel? Durft de gemeente neen te zeggen?

 

Reacties: (3)


de bossen zijn inderdaad mooi, moeten mooi blijven want je krijgt ze nooit meer terug.
elisa, 14-12-2001 23:02

Zo, jij woont mooi! Als je je daar druk over maakt (overgens wel terecht).
bas, 14-12-2001 14:38

Mee eens. Ze zouden NEE moeten zeggen! Voor de spechten en de uilen.
JoG, 13-12-2001 16:24

 

 

 

Site Meter