Terug naar Log

12-25-2001: "Pijnlijk kerstfeest"

Ook kerstmis is veranderd. De illusie dat nog ergens vrede op aarde kan zijn is niet meer. Sinds alle linkerhanden via tv moeten weten wat de rechter doen (en andersom) behoren illusies tot het verleden. We kunnen onze kop niet langer in het zand houden en roepen dat we het niet willen weten; niet meer volstaan met vermoeden dat de familie Busch de wereld poogt naar eigen ambities te zetten.
Klakkeloos om ons heen Gelukkig Kerstfeest roepen kon - hoe goed ook bedoeld - wel eens pijnlijk overkomen.

 

 

 

 

Site Meter