Terug naar Log

02-23-2002: "Verlakkerij"

Ik weiger naar buiten te kijken. Wil niet zien hoe de groenbedonsde sering klappertandend zijn knoppen afwerpt. Hoe de frivole bamboe gegeseld wordt door hagelstenen. Hoe de lucht hier, verschietend van kleur, als een dreigende zwaarte op aan zeilt.

In principe ben ik uitgewinterd. Nog één maand en het is zomertijd wat niks garandeert. Emotionele verlakkerij want menig jaar in mei nog vorst en sneeuw. En altijd weer die angst dat zomer voorbij zal zijn voordat hij is begonnen.

 

 

 

 

Site Meter