Terug naar Log

04-05-2002: "Ze zeggen dat het goed komt"

Zelfs. Stel dat. Mocht het ongelooflijke gebeuren dat er vrede geforceerd kan worden tussen Israel en Palestina, dan nog. Altijd zal het een gewapende vrede blijven die bij het minste zal kunnen opvlammen. Als beide volkeren elkaar ooit al in vriendschap zullen kunnen omhelzen na alle leed dat over en weer is aangericht.

Kijk naar onszelf. Kunnen wij Duitsers na vijftig jaar vrede spontaan accepteren? Terwijl we toch gemeenschappelijke historiŽn, bloedlijnen en stamvaders hebben? Half Nederland toch op z'n achterste benen als er een Duitser in zicht dreigt te komen?

En wij verwachten vergevingsgezinde vrede tussen Israel en Palestina? Zij moeten hun strijdbijlen begraven? Het kan hoogstens een tot de tanden gewapende afgedwongen vrede opleveren. Ongeacht Sharon of Arafat want die mannen doen er niet toe.

Wie de illusie heeft dat de extreme groeperingen elkaar het licht in de ogen niet zullen blijven betwisten en in geen honderd jaar kunnen vergeven wat is gebeurd, strooit zich zand in de ogen.

 

 

 

 

Site Meter