Terug naar Log

04-14-2002: "Explosief"

Nu zitten ze bij elkaar, Powell en Arafat. Hoeveel tijd hebben ze? Half uurt, heel uur? Hoeveel woorden passen in een uur, inclusief gebaren, denkpauzes, dreigende en betekenisvolle stiltes? Hoeveel inches kan Powell afwijken van de uitgezette Bush-koers? Hoeveel zin heeft deze ontmoeting anders dan pappen en nathouden? Hoeveel concessies kan Arafat doen zonder door eigen mensen geliquideerd te worden? Kan evengoed gebeuren. Het blijft een mistroostige situatie, even explosief als onze eigen Balkan. Waar mensenhanden zich ooit bemoeiden met natuurlijk gevormde grenzen komt het nooit meer goed.

 

 

 

 

Site Meter